GlobiPedia
GET - On the App Store1. 丹麦语教程——基本短语

1. 丹麦语教程——基本短语

God morgenHej / Goddag早上好你好 God aften Godnat晚上好晚安 FarvelBede om / Vær sød (depending on the context)再见请 (Mange) TakDet var så lidt / Selv tak(非常)感谢别客气 Ja/NejHerre (Hr.) / Fru / Frøken (Frk.)是/不先生/小姐们/小姐 Hvordan går det?Hvordan har du det?你好吗?你怎么样? Godt / FintIkke så godt好不太好 Hvad hedder du?Jeg hedder…你叫什么名字?我名叫... Mit navn er…Hyggeligt at møde dig!我名叫xx。认识你很高兴! Velkommen 欢迎 Hvor er du fra?Jeg er fra… 你从哪儿来?我从xx来。 Hvor bor du?Jeg bor i…你住哪儿?我住在XX。 Hvor gammel er du?Jeg er __ år (gammel)你多大了?我xx岁了。 Taler du dansk?Jeg taler (ikke) engelsk你说丹麦语吗?我不说英语。 svensk, norsk, fransk, italiensk, spansk, tysk, hollandsk, russisk, japanskSwedish, Norwegian, French, Italian, Spanish, German, Dutch, Russian, Japanese Ja, en lille smuleNej, slet ikke是的,一点点。不,完全不。 Jeg forstår (ikke)Jeg ved det (ikke)我(不)明白。我(不)知道。 Undskyld Ha' det godt!请原谅保重! Vi ses senere / snartHej / Hej hej过会儿见你好/再见 Jeg elsker digJeg savner dig我爱你我想你

1. 丹麦语教程——基本短语 - Comments

Please or to post a reply.


1. 丹麦语教程——基本短语 - on_facebook

Points Payment Process

relevant Articles
2. 丹麦语教程——发音
2. 丹麦语教程——发音
cs 在 e, i, y后ck 在 a, u, o后dd 在词首、弱l或者在元音后,如果前后有辅音则不发音gg 在词首,i在e后,如果后面是e延长前面的元音,词尾不发音ngnghh在辅音前不发音jyrR 在词首vv在词首,u在元音后,w在辅音后wvz <!-- [if !supportLineBreakNewLine ...more
3. 丹麦语教程——字母表
3. 丹麦语教程——字母表
aaykkouoohbbeylelvveycceymemxeksddeynenyeweeyoohzsetfefppeyæehggeyqkooøerhhorairåo ieesess jyolhttey ...more
4.丹麦语教程——名词及案例
4.丹麦语教程——名词及案例
丹麦语有两种性别,普通和中性,形容词修饰名词必须符合其词性。词性用不定冠词来标示:en和et。在词汇表中,名词后面是n标示它是中性名词,用不定冠词et。丹麦语多数名词都是普通性别,不定冠词用en。丹麦语中唯一名词有格的地方是所有格,在名词后面加-s。和英语中-’s的作用一样。但如果名词结尾已经是-s,不再加。Ander ...more
5. 丹麦语教程——冠词和代词
5. 丹麦语教程——冠词和代词
丹麦语有两种不定冠词:en和et。En用在大多数名词上(表示人的总是en),你需要学习哪些冠词和哪些名词使用。不定冠词the并不像大多数语言中分离出来。只是不定冠词的一种形式,加在名词后。注意en词汇结尾是元音的话,保持元音加-n而不是-en。Et词汇结尾是-e加-t。 <!-- [if !supportLineBre ...more
6. 丹麦语教程——主语和宾语代词
6. 丹麦语教程——主语和宾语代词
jeg 我mig我du你dig你han他ham他hun她hende她den它(en词)den它det它(et词)det它man 一个en一个vi我们os我们I你们jer你们de他们dem他们 Man可以作为“一个”,“我们”,“他们”或者泛指人们。当表示名词如it时,en名词用den,et名词用det。早些时候,d ...more
7. 丹麦语教程——将是和将有
7. 丹麦语教程——将是和将有
丹麦语现在和过去时态动词很容易共轭。人称代词的各形式都相同。动词to be的不定式是være,共轭现在时是er,过去时是var。to have的不定式是have,共轭现在时形式是har,过去时是havde。at være - to beI amjeg erI wasjeg varyou aredu er you we ...more
8. 丹麦语教程——有用的词汇
8. 丹麦语教程——有用的词汇
有时nogle gange已经allerede 总是altid可能måske从不aldrig两个都begge经常ofte一些nogle通常oftest/plejer再次igen现在nu两者之间imellem和og很多mange但是men当然selvfølgelig/naturligvis或者eller一点en lill ...more
9. 丹麦语教程——疑问词
9. 丹麦语教程——疑问词
谁hvem谁的hvis什么hvad哪一个hvilken, hvilket, hvilke为什么hvorfor去哪儿hvor til何时hvornår从哪来hvor fra哪里hvor如何hvordan 根据名词性别和数量的不同,哪一个有三种不同形式。Hvilken和en词用,hviket和et词用,hvilke和 ...more
10. 丹麦语教程——基数词和序数词
10. 丹麦语教程——基数词和序数词
0nul 1en1stførste2to2ndanden3tre3rdtredje4fire4thfjerde5fem5thfemte6seks6thsjette7syv7thsyvende8otte8thottende9ni9thniende10ti10thtiende11elleve11thelvte12to ...more
11. 丹麦语教程——一周七天 / ugens dage
11. 丹麦语教程——一周七天 / ugens dage
周一mandag周二tirsdag周三onsdag周四torsdag周五fredag周六lørdag周日søndag日dag早上morgen下午eftermiddag晚上aften夜间nat今天i dag明天i morgen后天i over morgen今晚i aften昨天i går前天forgårs昨晚i gå ...more

all articles
TOEFL Prep course
TOEFL Prep course
I am looking for a good course to prepare for TOEFL - ideally in AMK area. Any recommendation welcome (beyond Britisch Council). ...more
Persion vs Arabic
Persion vs Arabic
Sorry for my ignorance, but is Persian a dedicated language or related to Arabic ? ...more
Burmese Language Structure
Burmese Language Structure
For Burmese is there just 1 main accent or are there many Burmese accents ? Is there a school or instructor with good reputation to teach this ? ...more
Bahasa history
Bahasa history
What is the history of the different Bahasa accents ? ...more
Bahasa app
Bahasa app
Can somebody recommend me an android app to brush up some Bahasa (Indonesia) ? ...more
Bahasa Malayu vs Indonesia
Bahasa Malayu vs Indonesia
If I know Malay quite well, is it very difficult to learn Indonesian ? ...more
Arabic Accents
Arabic Accents
If I want to learn arabic do I have to be careful with what kind of dialect I learn or from where the teacher comes ? I would like to learn before moving to Dub ...more
Arabic Characters Learning
Arabic Characters Learning
What is a good reference book to learn arabic characters and writing ? ...more
English TOEFL app
English TOEFL app
Does anybody know a good iPhone app for TOEFL preparation ? ...more
Swiss German
Swiss German
Can I learn Swiss german somehow somewhere ? or is it just always learning German first and than some accents and special words ? ...more

}